Valtio tukee UPM:n biojalostamon sijoittumista Suomeen

09.02.2021
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä           

Metsäyhtiö UPM suunnittelee miljardiluokan investointia joko HaminaKotka satamaan tai Rotterdamiin. Biojalostamohankkeen sijoittumisella satamaamme ja Suomeen olisi suuri merkitys niin seudullisesti kuin valtiotasollakin.
 -Se lisäisi erittäin merkittävästi satamaliikennettä, toteaa HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.
Investointina uusiutuvia polttoaineita liikenteelle ja petrokemian teollisuudelle tuottava jalostamo olisi UPM:n historian toiseksi suurin.

Ministerit Sirpa Paatero ja Mika Lintilä vierailivat Kotkassa 8.2. ja tapasivat UPM:n, Kotkan kaupungin HaminaKotka Satama Oy:n sekä Cursorin edustajia ja toivat esiin Suomen hallituksen tahtotilan saada investointi Suomeen.

Valtion osalta korostuu eri ministeriöiden yhteistyö ja tiivis yhteys UPM:ään.

Varsinainen investointipäätös tehtäneen alkuvuodesta 2022.

Kuvassa kuntaministeri Sirpa Paatero Kuvaaja:Laura Kotila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaoikeuksien haltija:Valtioneuvoston kuvapankki 

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit