Banner Image

Sataman tiedotteita

Aluksille tietoa sataman jätemaksujärjestelmästä

Merkittävä osa Itämerellä kulkevista rahtialuksista purkaa osan jätteistään laillisesti suoraan mereen, vaikka niiden tiedetään rehevöittävän Itämerta. Erityisesti kansainvälisillä rahtialuksilla ei ole riittävää tietoa Itämeren erityisolosuhteista eikä niillä tunneta Itämeren satamien No Special Fee -maksujärjestelmää, jossa jätemaksu veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei.

Baltic Sea Action Groupin aloitteesta on eri tahojen yhteistyönä laadittu varustamoille jaettava sähköinen infopaketti, joka sisältää informaatiota Itämeren herkästä meriympäristöstä, kuvauksen No Special Fee -maksujärjestelmästä sekä linkin sataman hinnastoon. HaminaKotka satamassa aluksilta veloitetaan joka käyntikerralta hinnaston mukainen aluksen nettovetoisuuteen perustuva jätehuoltomaksu, johon sisältyvät kiinteät jätteet, konehuoneen öljyiset jätteet sekä käymäläjätevedet.

 

Baltic Sea Waste Fee -info

Katso kaikki uutiset