Banner Image

Sataman tiedotteita

Fertilog Group sijoittaa tulevaisuuteen

Fertilog on Suomessa operoiva transitoliikenteen edelläkävijä, joka ylläpitää ja kehittää kuivarahtiterminaalia HaminaKotkan satamassa. Fertilog Oy on aloittanut toiminnan vuonna 2010 ja sen jälkeen on investoinut Mussalon terminaaliin yli 24 miljoonaa euroa. Kyseessä on moderni, tehokas ja toiminnassaan turvallisuus- ja ympäristökysymykset huomioiva terminaalitoiminta. Terminaali voi vastaanottaa aluksia suurella kantavuudella, nykyaikaisten huipputeknisten laitteiden käyttö mahdollistaa suuren lastausnopeuden. Terminaalin kautta on mennyt maailmanmarkkinoille jo yli 10 miljoonaa tonnia lannoitteita ja määrän odotetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina.

Mineraalilannoitteiden käsittelyn lisäksi Fertilog Group harjoittaa nestekemikaalien välivarastointia ja käsittelyä, pääasiassa metanolin. Vuonna 2017 ostettu Stanoilin terminaali on modernisoitu 8 milj. eurolla. Tuloksena on vuosittainen 300 000 tonnin metanoliliikenne toimittajalta, joka ei ole aiemmin toiminut Suomen satamien kautta.

Liiketoiminnan kehittyessä on perustettu uusia itsenäisiä yrityksiä metanolin ja lannoitteiden tuottajien kanssa, jotka kuuluvat myös Fertilog Groupiin. Yhteisyritykset ja pitkäaikaiset ​​sopimukset tavaran omistajien kanssa mahdollistivat uusia investointihankkeita HaminaKotkan satamassa.

Uutena Fertilog Groupiin kuuluva Tanking Terminal Kotka Oy investoi parhaillaan yli 14 miljoonaa euroa uuteen moderniin nesteterminaaliin. Terminaali valmistuu vuonna 2021 ja sen kautta käsitellään yli 300 tuhatta tonnia metanolia vuodessa myös toimittajalta, joka ei ole aiemmin toiminut Suomessa.

Nyt Fertilizer Terminal Kotka Oy, joka niin ikään on osa Fertilog Groupia on aloittanut uuden irtolastiterminaalin rakentamisen, mikä tarkoittaa noin 15 milj. euroa lisäinvestointia Mussaloon. Ensi vuoden alusta terminaalin on tarkoitus nostaa käsiteltävän lannoitteiden määrää edelleen yli 500 tuhannella tonnilla.

Liiketoiminnan kehittämisen mahdollisti myös hyvä ja rakentava yhteistyö HaminaKotkan sataman ja VR Transpointin kanssa. Fertilog Group pyrkii jatkuvaan kehittämiseen käyttäen modernia ympäristöystävällistä teknologiaa ja silmällä pitäen kasvavaa kilpailua. Uskomme, että liikennemäärillä on edelleen mahdollisuus kasvaa, kun panostetaan yhdessä koko toimitusketjun ja toimialan sekä niitä palvelevien alojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja parannetaan Suomen transitoreitin kilpailukykyä, sanoo Fertilog Group:n toimitusjohtaja Larisa Lisitsyn.

HaminaKotka Satama Oy investoi yhdessä Fertilizer Terminal Kotka Oy:n kanssa uuden irtolastiterminaalin raideyhteyksiin, mikä osaltaan mahdollistaa terminaalin tehokkaan operoinnin. Satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski kiittää Fertilog Groupin dynaamista ja ratkaisuhakuista toimintaa satamaliikenteen kehittämiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi ja toivoo, että valtiokin omalta osaltaan vihdoin päättäisi poistaa merenkulun väylämaksut, jotta näiden investointien ja Suomen transitoreitin kilpailukyky turvataan.

 

Lisätietoja antavat:

Fertilog Group                                                                                    
tj. Larisa Lisitsyn                                                                               
p. 040 582 5526   

HaminaKotka Satama Oy
tj. Kimmo Naski
p. 020 790 8801                                                                                                         

Katso kaikki uutiset