Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy on täsmentänyt alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja koskevia vähimmäisvaatimuksia

HaminaKotka Satama Oy myöntää luvan tarjota palveluita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti HaminaKotka Satama Oy:n hallinnoimalla satama-alueella ja edellyttää tiettyjä vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka ilmoittautuvat hoitamaan HaminaKotka Satama Oy:n alueella alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja, tankkausta tai hinausta.

HaminaKotka Satama Oy on täsmentänyt alusten kiinnitys- ja irrotuspalveluja koskevia vähimmäisvaatimuksia. Muutos astuu voimaan 16.1.2021.

Vaatimukset sekä ohjeet luvan hakemiseksi löytyvät alla olevasta linkistä.

Kiinnitys- ja irrotuspalvelun tarjoajien vähimmäisvaatimukset 

Katso kaikki uutiset