Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy:n liikennetiedote joulukuu/vuosi 2023

Mullistuksen vuosi HaminaKotka satamassa

Vuosi 2023 jää HaminaKotka sataman historiaan suurten käänteiden vuotena. Vuonna 2023 satamassa käsiteltiin yhteensä 14 117 808 tonnia tavaraa. Vuosi alkoi ennätysvauhdissa. Viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen volyymit olivat huipussaan huolimatta helmi-maaliskuun lakoista, jotka puolestaan yhteiskestoltaan kolmen viikon aikana vetivät liikennettä selvästi alaspäin. Touko-kesäkuun vaihteessa Suomen vienti alkoi voimakkaasti sakkaamaan. Samoin yleinen talous maassamme ja keskeisissä suurissa kauppakumppanimaissamme alkoi taantua. Tilannetta pahensivat sanktiot, jotka näkyivät vuoden 2023 osalta öljyliikenteen ja metanolin kauttakulkukuljetuksissa. HaminaKotka satamassa tämä vaikutti merkittävänä liikenteen vähenemisenä. Kesällä satamassa käsiteltiin tavaraa kuukausitasolla noin 40 prosenttia vähemmän kuin kevään parhaimpina kuukausina. Vuoden loppua kohden levottomuudet rajalla heikensivät toimintaympäristöä entisestään. Lopputuloksena satamaliikenne jäi edellisvuodesta 13,2 prosenttia. 

Vuonna 2023 vienti väheni 16,6 prosenttia. Eniten tiputusta oli nestebulkissa (-83,9 %), luokassa ”muu tavara” (-24,0 %), paperissa (-14,7 %) ja sahatavarassa (-12,9 %). Viennissä kasvoivat kappaletavaran (+46,9 %), sellun (+7,4 %) ja kuivabulkin (+2,2 %) laivaukset. 

Tuonti sataman kautta pieneni. Eniten vähenivät kuivabulkin (-22,1 %), luokan ”muu tavara” (-18,1 %) ja kappaletavaran (+11,7 %) kuljetukset. Kaksi muuta suurta tuoteryhmää eli nestebulk ja raakapuu pysyivät kumpikin edellisvuoden tasoilla (molemmat +0,4 %). 

Kauttakulkuliikenne väheni 19,0 prosenttia.

Kotimaanliikenne, jossa näkyvät öljykuljetusten pois jäänti ja raakapuukuljetusten supistuminen, väheni -73,2 %.

Konttien käsittely pysyi lähes edellisvuoden tasolla (-1,9 %).

Laivoja satamassa kävi 2265 kappaletta (-12,0 %).

Vuoden 2023 lopulla valmistui sataman viime vuosien suurin investointihanke Mussalo D-alue, joka on huippumoderni metsäteollisuuden keskittymä ja Itämeren suurin sellukeskus. Alueelle johtaa 15,3 metrin syvyinen tuloväylä. Satamayhtiö investoi 700 metriä pitkiin uusiin laitureihin, rakensi aallonmurtajan ja suoritti ruoppaustyöt. Steveco rakensi kaksi jättivarastoa sellun käsittelyä varten. 

Lisäksi HaminaKotka Satama Oy alkoi vetää Haminan Merivesilaitos Oy:n toimintoja. Haminaan suunnitellaan rakennettavaksi merivesilaitos, joka palvelee CNGR Finland Oy:n laitoshanketta. Yhtiön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja laitoksen tekninen suunnittelu etenee aikataulussa. 

Sataman toimintaedellytykset ovat poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa lähdettäessä vuoteen 2024. Eri EU-sanktiot, Euroopan ja Suomen talouden taantuma, vientiteollisuuden merkittävät menekkivaikeudet ja lisääntyneet kustannukset, kiistat työmarkkinoilla, Sunilan tehtaan sulkeminen ja levottomuudet rajalla sekä kansainvälisten kuljetusten vaikeudet Punaisella merellä ja Suezin kanavalla vaikeuttavat sataman toimintamahdollisuuksia. Vastaavasti akkuteollisuuden hankkeet ja tulevaisuuden polttoaineisiin suuntautuvat teollisuussuunnitelmat sekä muu satamasidonnainen teollisuus antavat myönteistä odotusarvoa pidemmällä tulevaisuudessa.
 

Kimmo Naski
Toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy

Liikennetilasto joulukuu/vuosi 2023

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi Katso kaikki uutiset