Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy:n liikennetiedote maaliskuu 2022

HaminaKotka sataman liikenne murroksessa

HaminaKotka sataman liikenne on kuluvana vuonna melkoisessa murroksessa kahdestakin asiasta johtuen. Metsäteollisuuden työtaistelut ovat jatkuneet jo erittäin pitkään, mikä rokottaa huomattavasti sataman liikennettä. Hirvittävästä Ukrainan sodasta seuranneet kansainväliset pakotteet Venäjän kauppaa kohtaan ovat alkaneet jo vaikuttamaan ja tulevat vaikuttamaan erittäin merkittävästi sataman liiketoimintaympäristöön.

Tammi-maaliskuussa sataman kautta kulki 3 537 166 tonnia tavaraa, joka on 7,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vähennys on pääosin seurausta metsäteollisuuden työtaisteluista, mutta osin myös pakotteiden ensimmäisistä vaikutuksista.

Viennissä käsiteltiin tavaraa 7,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eniten laskivat metsäteollisuustuotteet sellu (-35,2 %) ja paperi (-27,0 %). Myös kuivabulkin käsittely supistui (-15,0 %). Kasvussa olivat nestebulk (+36,7 %), kappaletavara (+26,9 %), luokka ”muu tavara” (+19,8 %) ja työtaisteluiden ulkopuolella oleva sahatavara  (+11,1 %).

Tuonnin puolella laskua kertyi 7,5 prosenttia. Eniten väheni raakapuu -22,4 prosenttia. Lievässä laskussa olivat myös nestebulk (-1,8 %) sekä kappaletavara (-1,1 %). Tuonnissa kasvoivat luokka muu tavara (+5,1 %) ja kuivabulk (+4,8 %).

Kauttakulkuliikenne vähentyi 3,7 prosenttia.

Sataman pienimuotoinen kotimaanliikenne yli viisinkertaistui.

Kontteja käsiteltiin 15,6 prosenttia vähemmän.

Idän rautatieliikenteen sulkeminen aiheuttaa satamalle massiiviset liikenteiden menetykset. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa missä määrin ja kuinka nopeasti transitoliikenne alkaa vähentyä.

Myös myönteisiä merkkejä liikenteen suhteen on näkyvissä. Erityisesti puun tuonnin odotetaan jatkossa merkittävästi kasvavan.


Kimmo Naski

Toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy 

Liikennetilasto maaliskuu 2022
 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi Katso kaikki uutiset