Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy:n liikennetiedote toukokuu 2022

HaminaKotka sataman liikenne elpymään päin

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-toukokuussa yhteensä lähes kuusi miljoonaa tonnia (5 972 578) tavaraa. Tämä tarkoittaa, että satamaliikenteen miinus lyheni 5,5 prosenttiin. Vielä huhtikuun lopussa se oli -6,8 prosenttia. Alkuvuoden vähennys johtui pääasiassa metsäteollisuuden työtaisteluista. Se näkyi etenkin paperin, sellun, raakapuun ja konttien käsittelyssä. Työtaistelujen päätyttyä liikenne alkoi toukokuussa palautua. Vastaavasti transiton osalta on taivaalla mustia pilviä, joiden vaikutukset osin jo näkyvät yksittäisissä transiton liikennevirroissa.

Vientiliikenne väheni tarkastusjaksolla 8,2 prosenttia. Eniten pudotusta oli sellussa (-34,7 %), paperissa (-24,5 %) ja kuivabulkissa (-21,6 %). Viennissä kasvoivat nestebulk (+39,8 %), sahatavara (+8,1 %), kappaletavara (+52,3 %) ja luokka ”muu tavara” (+8,3 %).

Tuontiliikenne kääntyi nousuun, yhteensä lisäystä oli 3,3 prosenttia. Tuontipuolella kasvussa olivat kuivabulk (+12,1 %), luokka ”muu tavara” (+38,9 %) ja kappaletavara (+2,1 %). Vähennystä oli nestebulkissa (-4,2 %), raakapuussa (-2,1 %) ja kappaletavarassa (2,1 %).

Kauttakulkuliikenne supistui 8,9 prosenttia.

Kotimaan pienimuotoinen liikenne lähes kymmenkertaistui.

Konttien käsittely väheni 5,0 prosenttia.

Laivoja satamassa kävi tarkastelujaksolla 947 kappaletta (-4,3 %).

Massiiviset epävarmuustekijät Euroopan geopoliittisessa tilanteessa ja koko ajan lisääntyvät sanktiot vaikeuttavat huomattavasti ennakointia liikennekehityksessä. Ennustettavissa on kuitenkin, että transitokuljetukset vähenevät vuoden loppua kohti.

 

Kimmo Naski

Toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy 

Liikennetilasto toukokuu 2022

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi Katso kaikki uutiset