Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy:n muuttuneet kulkulupakäytännöt

HaminaKotka Satama Oy on päivittänyt kulkulupakäytäntöjään. Suurimpana muutoksena siirrymme kulkulupien myöntämisessä malliin, jossa yritystiedon ja rekisterinumeron lisäksi kulkulupaan lisätään ajoneuvoa kuljettavien tiedot sekä mahdolliset matkustajatiedot. Nimien toimittaminen on luvan saannin edellytys.

Mahdolliset matkustajatiedot tulee ilmoittaa kaikissa määräaikaisissa luvissa. Muissa kuin määräaikaisissa luvissa matkustajatiedot eivät ole välttämättömiä, mutta kuten tähänkin asti kulkuluvan haltija vastaa kyydissään olevista henkilöistä ja heidän pääsystään satama-alueelle oikeasta syystä. Työkoneita koskeviin kulkulupiin nimitietoja pyydetään soveltuvin osin.

Myös kulkulupien voimassaoloaikoihin tulee muutoksia. Satamatoimijan oman henkilökunnan luvat säilyvät ennallaan. Muilta osin vanhat jatkuvat kulkuluvat poistuvat käytöstä ja ne muutetaan määräaikaisiksi. Uusia kulkulupia myönnetään lähtökohtaisesti kertalupina. Perustelluista syistä lupia voidaan tehdä määräaikaisina.

Tarkempi ohjeistus kulkulupakäytännöistä lähetetään HaminaKotka sataman toimijoille.

HaminaKotka Satama Oy on osaltaan ottanut uuden toimintamallin jo käyttöönsä. Satamatoimijoiden osalta ohjeistus otetaan käyttöön viimeistään 13.5.2024, kuitenkin niin, että ohjeistuksen vastaisia uusia jatkuvia lupia ei enää tehdä.

Mikäli annettua ohjeistusta ei noudateta, on satamanpitäjällä oikeus poistaa kulkulupa määräajaksi tai kokonaan.

Välitättehän tietoa kulkulupia tarvitseville alihankkijoillenne ja muille yhteistyökumppaneillenne.


Lisätiedot:

Maria Kämäräinen
Turvallisuuspäällikkö
HaminaKotka Satama Oy
p. 020 790 8851
[email protected]

Kim Kosunen
Turvatekniikka-asiantuntija
HaminaKotka Satama Oy
p. 020 790 8852
[email protected]
 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi Katso kaikki uutiset