Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy:n tilasto helmikuu 2022

Metsäteollisuuden työtaistelut verottavat HaminaKotka sataman liikennettä

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-helmikuussa  2 235 751 tonnia tavaraa, joka on 10,8 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Pääliikenteiden sisällä on tyypillisiä alkuvuoden ajallisista jaksotuksista johtuvia eroja mutta käytännössä koko liikenteen lasku selittyy metsäteollisuuden työtaisteluilla. Ukrainan kriisi ei vielä näy luvuissa.

HaminaKotka sataman vientiliikenne laski 11,1 prosenttia. Eniten vähenivät sellu (-36,4 %), paperi (-26,8 %) ja kuivabulk (-21,7 %). Viennin puolella nousussa olivat viime vuoden murheenkryyni nestebulk (+35,7 %) ja sahatavara, joka ei kuulu työtaisteluiden piiriin (+13,6 %).

Tuonti laski 9,9 prosenttia. Eniten supistuivat työtaisteluista johtuen raakapuun laivaukset (-22,9 %). Laskusuunnassa olivat lisäksi nestebulk (-11,1 %) ja kappaletavara (-6,5 %). Nousua tuonnissa kertyi kuivabulkista (+7,1%) ja luokasta “muu tavara” (+15,5 %).

Kauttakulkuliikenne laski tarkastelujaksolla 9,8 prosenttia. Pienimuotoinen kotimaanliikenne lisääntyi selvästi. Kontit vähenivät pääasiallisesti työtaisteluista johtuen. Laivoja satamassa kävi lähes saman verran kuin vuosi sitten (-1,3 %).

Ukrainan tilanne ei tätä kirjoitettaessa vielä juuri näy satamaliikenteessä. Ainoastaan tulevan kesän osalta risteilylaivavaraukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Laivavarustamot etsivät korvaavia satamia Pietarin tilalle. Ukrainan sodasta johtuva pakoteympäristö on kuitenkin niin massiivinen, että todennäköisesti se tulee vaikuttamaan huomattavasti HaminaKotka Sataman tulevien kuukausien liikenteeseen.
 

Kimmo Naski

Toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy 

Liikennetilasto helmikuu 2022

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi Katso kaikki uutiset