Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Satama Oy:n tilasto joulukuu/vuosi 2021

HaminaKotka Satama Oy:n liikennevuosi jäi hienoiseltaan edellisvuodesta

HaminaKotka sataman kautta kulki vuonna 2021 yhteensä 14 574 247 tonnia tavaraa, joka on 1,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Koko muuten varsin hyvin sujunutta vuotta varjosti nesteliikenteen takkuaminen niin viennissä kuin tuonnissakin. Tilanne tosin helpottui tältä osin vuoden loppua kohti. Lisäksi konttiliikenteen häiriöt ja konttipula vaikuttivat epätasaisesti lähes koko vuoden ajan. Joulukuussa lakot ja saarrot metsäteollisuudessa vähensivät liikennettä. Siitä huolimatta kokonaisuus myös joulukuun osalta oli varsin kohtuullinen.

Viennissä tavaraa kulki 3,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Laskussa olivat nestebulk (-27,9 %) sekä edellisvuonna vertailussa näkyvien kaasuputkikuljetusten vaikutuksesta luokat kappaletavara (-18,2 %) ja ”muu tavara” (-50,2 %). Viennissä kasvoivat paperi (+16,1 %), kuivabulk (+9,4 %) ja sahatavara (+4,1 %).

Tuonnissa käsiteltiin tavaraa 2,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvoivat raakapuun (+30,4 %) ja luokan ”muu tavara” (+21,0 %) kuljetukset. Laskun puolella tuonnissa olivat nestebulk (-12,5 %), kuivabulk (-8,0 %) ja kappaletavara      (-5,1 %).

Nesteliikenteen vähenemisestä johtuen kauttakulku väheni kokonaisuudessaan -12,5 %.

Pienimuotoinen kotimaanliikenne kasvoi 55,3 %.

Konttien käsittely väheni -4,5 %.

Laivoja satamassa kävi 2344 kpl (-3,1 %).

Vuosi 2022 alkaa ulkoisilta olosuhteiltaan epävarmoissa merkeissä. Työmarkkinahäiriöt ovat yhä meneillään, Ukrainan tilanne tuo kansainvälistä epävakautta ja kolmas koronavuosikin on alkamassa. Ennakointi vuoden liikennekehitykselle on näistä seikoista johtuen vaikeaa, mutta positiivista on, että peruslähtökohdat sataman pääasiakaspiirissä ovat kuitenkin varsin myönteiset.Kimmo Naski
Toimitusjohtaja 
HaminaKotka Satama Oy

Liikennetilasto joulukuu 2021
 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi Katso kaikki uutiset