Banner Image

Sataman uutisia

HaminaKotka sataman jätehuoltosuunnitelman luonnoksen nähtävilläpito

HaminaKotka Satama on laatinut merenkulun ympäristösuojelulain mukaisen jätehuoltosuunnitelman aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämisestä vuonna 2013. Jätehuoltosuunnitelma on esitetty Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisesti osana ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupahakemusta. Nyt jätehuoltosuunnitelmaa on päivitetty ja sen sisältöä on tarkistettu. Suunnitelman sisältö perustuu Merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) ja asetukseen (76/2010).

Jätehuoltosuunnitelman luonnos on nähtävillä 8. – 22.5.2019 HaminaKotka Satama Oy:n toimistolla 7 krs., Toimistokeskus Merituuli, Merituulentie 424, Kotka ja se toimitetaan pyydettäessä, pyynnöt tulee osoittaa HaminaKotka Satama Oy:lle sähköpostiin tapani.pasanen@haminakotka.fi.

Mahdolliset lausunnot ja kommentit tulee toimittaa 23.5.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostilla tapani.pasanen@haminakotka.fi.

Katso kaikki uutiset