Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Sataman liikennetilasto elokuu 2020

Koronan merkit näkyvät HaminaKotka sataman liikenteessä

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-elokuussa yhteensä 9 941 030 tonnia tavaraa, joka on 20,0 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Jo toukokuun jälkeen satamassa näytti siltä kuin päättyneestä kaasuputkiliikenteestä ja metsäteollisuuden lakoista johtuva liikenteen lasku olisi tehnyt pohjakosketuksen. Heinäkuussa ja erityisesti elokuussa koronan vaikutukset maailmantalouteen ja suomalaisten vientituotteiden kysyntään alkoivat kuitenkin näkyä voimakkaammin satamaliikenteessä. Silti liikenteen laskusta yhä yli ¾ osaa johtuu kaasuputkiprojektin päättymisestä ja metsäteollisuuden alkuvuoden työtaisteluista. Lisäksi on todettava, että kaasuputkikuljetukset olivat viime vuonna heinäkuussa ja elokuussa suurimmillaan, joka vaikuttaa tämän kesän suhteellisiin vertailulukuihin.

Vientikuljetukset laskivat 21,0 prosenttia, josta leijonanosa tuli metsäteollisuustuotteista ja siellä etenkin koronan rasittamasta paperista (-15,9 %). Myös sellukuljetukset vähenivät (-11,4 %) ja sahatavara (-9,9 %). Kaasuputkijohdannaiset kappaletavara (-82,7 %) ja luokka muu tavara (-32,3 %) muodostivat suurimman osan laskusta. Toiseen kehityssuuntaan kulki nestebulkin vienti, joka kasvoi 6,4 prosenttia.

Tuontipuolella laskua oli 16,4 prosenttia. Sielläkin metsäteollisuuden suhdanteiden heikkenemisen vaikutus näkyi raakapuun laskulla (-34,1). Lisäksi kaasuputkikuljetusten kuivabulklaivaukset supistuivat 18,3 prosenttia ja kappaletavara väheni 19,7 prosenttia. Niin ikään tuonnissa nestebulk kulki vastavirtaan (+3,7 %).

Kauttakulkuliikenne on huipputasolla, kasvua edellisvuoteen 4,9 prosenttia.


Kimmo Naski
Toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy 


Liitteenä elokuun tilasto

Katso kaikki uutiset