Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Sataman liikennetilasto elokuu 2021

Lähes 10 miljoonaa tonnia tavaraa tammi-elokuussa HaminaKotka sataman kautta

Tammi-elokuussa HaminaKotka sataman kautta kulki yhteensä 9 798 754 tonnia tavaraa, joka on 1,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Muutoin varsin reipasta liikennekehitystä jarruttaa huomattavasti nestebulk-liikenteen takkuaminen erityisesti viennissä, mutta myös tuonnissa. Yhteensä nestebulkkia on kulkenut sataman kautta tammi-elokuussa lähes 700 tuhatta tonnia vähemmän kuin vuosi sitten.

Vientiliikenne supistui 3,6 prosenttia. Luvussa näkyy tämän vuotisen murheenkryynin nestebulkin heikko kehitys. Viennissä nestebulk väheni 34,0 prosenttia. Lisäksi kappaletavarassa, joka väheni 21,3 prosenttia ja luokassa ”muu tavara”, joka väheni 60,3 prosenttia, näkyy kaasuputkiprojektin päättyminen viime vuonna. Nousussa olivat viennin puolilla kuivabulk (+21,1 %), paperi (+17,2 %), sahatavara (+4,9 %) ja sellu (+4,4 %).

Tuonti kasvoi tarkastelujaksolla 6,0 prosenttia. Eniten nousua oli raakapuun kuljetuksissa (+46,2 %). Myös luokka ”muu tavara” lisääntyi (+5,5 %). Tuonnissakin laski nestebulk (-14,4 %) ja kuivabulk (-5,6 %).

Kauttakulkuliikenne on sekin nestekuljetuksista johtuen 9,7 prosenttia edellisvuotta perässä.

Lisäksi kotimaanliikenne on laskenut 33,1 prosenttia.

Kontteja käsiteltiin satamassa 1,3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.


Kimmo Naski

Toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy


Liikennetilasto elokuu 2021 

Katso kaikki uutiset