Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Sataman liikennetilasto helmikuu 2021

Vilkas helmikuu HaminaKotka satamassa

Tammikuun jälkeen HaminaKotka sataman liikenne oli 11,3 prosenttia miinuksella. Odotetusti tilanne alkoi tasoittua helmikuussa ja kuukauden päätyttyä vähennys verrattuna edellisvuoteen oli enää 1,8 prosenttia. Tammikuussa 2020 Itämeren kaasuputkiliikenteen loppulaivaukset lisäsivät sen kuukauden liikennettä ja näkyivät tänä vuonna miinuksena. Vielä helmikuussa 2020 laivattiin vihoviimeiset kaasuputkiprojektiin liittyvät kivilaivaukset, mutta helmikuussa oli päällä myös metsäteollisuuden työtaistelutoimet. Kaasuputkiprojektin lisäys liikenteessä tasapainottui jotakuinkin metsäteollisuuden työtaisteluiden vähentämällä liikenteellä ja lopputuloksena oli kuitenkin vilkas helmikuu. Yhteensä tammi-helmikuussa tavaraa kulki HaminaKotka sataman kautta 2 507 321 tonnia (-1,8 %).

Tammi-helmikuussa vienti väheni 5,9 prosenttia. Nestebulk väheni 29,5 prosenttia, kaasuputkiliikenteeseen kytköksissä oleva luokka ”muu tavara” 89,5 prosenttia ja kappaletavara 9,3 prosenttia. Kasvussa viennissä olivat kuivabulk (+38,6 %), sellu (+43,0 %), sahatavara (+8,3 %) ja paperi (+33,7 %).

Tuonti kasvoi 15,1 prosenttia. Eniten lisääntyivät raakapuun kuljetukset (+44,6 %), kappaletavara (+13,3 %) ja nestebulk (+4,2 %). Tuonnissa laskussa olivat luokka ”muu tavara” (-7,0 %) ja kuivabulk (-2,3 %).

Transitoliikenteellä on ollut vahva alkuvuosi, helmikuun jälkeen nousua on 7,3 prosenttia.

Pienivolyyminen kotimaanliikenne laski 79,6 prosenttia.

Konttipulasta huolimatta konttiliikenteen kasvu on ollut ripeää alkuvuonna (+21,6 %). Lisäykseen vaikuttaa viimevuotinen metsäteollisuuden lakko.

Näkymät ovat koronasta huolimatta valoisat. Liikenteen odotetaan nousevan plussalle kevään mittaan.

 

Kimmo Naski
Toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy 

Liitteenä helmikuun tilasto 

Katso kaikki uutiset