Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka sataman liikennetilasto huhtikuu 2020

5,2 miljoonaa tonnia lastia HaminaKotka sataman kautta tammi-huhtikuussa

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-huhtikuussa 5 234 052 tonnia tavaraa, joka on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Alkuvuoden metsäteollisuuden lakko, korona ja kaasuputkiprojektin päättyminen viime vuonna ovat vähentäneet sataman liikennettä. Vähennys on kuitenkin ennakoitua selvästi pienempi.

Vienti laski tarkastelujaksolla 10,9 prosenttia. Laskussa oli kaikki työtaistelujen rasittamat metsäteollisuustuotteet ja kappaletavara. Nousussa taas sekä kuiva-, että nestebulk ja luokka muu tavara.

Tuontikuljetukset vähenivät tammi-huhtikuussa 17,9 prosenttia. Eniten laskua oli raakapuussa (-30,2 %) kappaletavarassa (-27,8 %) ja kuivabulkissa (-21,0 %). Kasvussa olivat nestebulk (4,8 %) ja luokka muu tavara (4,9 %).

Kauttakulkuliikenne kasvoi viimevuoden huippuluvuista 3,3 prosenttia.

Kotimaanliikenne on kuluvana vuotena ollut alhaisena tasolla ja laski 85,2 prosenttia.

Työtaistelujen ja koronan kurittama konttiliikenne putosi 20,0 prosenttia.

Laivoja satamassa kävi 846 kappaletta (-14,4 %).

Vaikka alkuvuoden ulkoiset olosuhteet ovat satamaliikenteen kannalta olleet varsin epäedulliset, ulkomaankaupan liikenteessä ei silti ole toistaiseksi ollut romahdusta. Jatkoa on kuitenkin vaikea ennakoida ja kehitys riippuu paljolti Suomen suurimpien kauppakumppaneiden talouden ja teollisuustuotannon uudelleen käynnistymisestä.

 

Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy


Liitteenä huhtikuun tilasto

Katso kaikki uutiset