Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka sataman liikennetilasto joulukuu/vuosi 2020

Vilkas joulukuu päätti kirjavan liikennevuoden 2020 HaminaKotka satamassa

HaminaKotka sataman kautta kulki vuonna 2020 yhteensä 14 840 429 tonnia tavaraa, mikä oli 18,0 % vähemmän kuin vuosi sitten. Jo vuoden alussa oli selvää, että 2019 vuonna päättyneet massiiviset kaasuputkikuljetukset tulisivat näkymään miinusmerkkisinä liikennelukuina vuonna 2020.

Alkuvuoteen 2020 ajoittuivat lisäksi metsäteollisuuden työtaistelut, jotka vähensivät merkittävästi metsäteollisuuskuljetuksia. Maaliskuussa koronan vaikutukset alkoivat näkyä maailmalla. HaminaKotka satamassa korona näkyi lähinnä etätyöstä, etäkouluista ym. johtuvista paperikuljetusten vähenemisinä. HaminaKotka satamassa selvittiin muuten koronavuodesta 2020 varsin hyvin. Jotkut osa-alueet laskivat mutta toiset taas paikkasivat niitä. Jos huomioidaan kaasuputkiliikenteen päättyminen ja metsäteollisuuden työtaisteluiden vaikutus, niin muu kokonaisliikenne oli varsin korkealla tasolla.

Vuonna 2020 vientiliikenne väheni 19,9 %. Tässä luvussa näkyy erityisen voimakkaasti kaasuputkiliikenteen päättymisen ja lakon vaikutus. Tuonnin puolella liikenne laski 11,0 prosenttia. Kaasuputkiliikenteen lisäksi tuonnissa näkyi metsäteollisuuden työtaistelujen johdosta raakapuukuljetusten väheneminen.

Kauttakulkuliikenne eli transito sen sijaan kasvoi koko vuoden ja paikkasi pitkälti vähenemisiä metsäteollisuuslaivauksissa. Kotimaanliikenteessä näkyi kaasuputkiliikenteen päättyneiden putkilinjalle suuntautuneiden laivauksien vaikutus ja kotimaanliikenne väheni siten 80,3 %. Konttiliikenne päätyi lopulta 621 402 TEU-yksikköön eli -8,3 prosenttiin, jota voidaan pitää varsin hyvänä huomioiden metsäteollisuuden työtaistelut ja loppuvuoden kansainvälinen konttipula.

Vuoden 2021 odotetaan alkavan satamassa varsin hyvällä tasolla. Positiivinen liikennekehitys alkaa näkymään vasta helmikuusta eteenpäin, koska viime tammikuussa laivattiin vielä merkittävä määrä kaasuputkiliikenteeseen liittyvää kivimursketta.


Kimmo Naski
Toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy 


Liitteenä joulukuun tilasto

Katso kaikki uutiset