Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Sataman liikennetilasto tammikuu 2021

Tammikuun satamaliikenne HaminaKotkassa lähes 1,3 miljoonaa tonnia

HaminaKotka sataman kautta kulki tammikuussa 1 266 266 tonnia tavaraa, mikä on 11,3 % vähemmän kuin vuosi sitten. Viime vuoden tammikuussa laivattiin vielä merkittävä määrä päättyneen kaasuputkiprojektin kiviliikennettä, joka nyt verrannollisesti vähentää tammikuun osalta 2021 kokonaisliikennettä.

Viennissä liikenne laski 16,0 prosenttia. Eniten väheni luokka ”muu tavara”, jossa mukana on kaasuputken kiviliikenne (-87,2 %). Lisäksi laskivat sellu (-21,3 %) ja nestebulk (-14,7 %). Nousussa olivat kuivabulk (+8,8 %) ja kappaletavara (+57,6 %) Sahatavara- ja paperikuljetukset olivat viime vuoden tasolla.

Tuonti kasvoi 7,0 prosenttia. Eniten nousua oli nestebulkissa (+33,2 %) ja raakapuussa (+5,3 %). Vähennystä puolestaan oli kuivabulkissa (-15,0 %), luokissa muu tavara (-14,2 %) ja kappaletavara (-2,5 %).

Tammikuussa kauttakulkuliikenne väheni 4,5 prosenttia, kotimaanliikenne 71,2 prosenttia ja konttiliikenne puolestaan kasvoi 7,5 prosenttia.

Loppuvuoden osalta ei voida tammikuun liikenteestä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Koronan vaikutus maailmantalouteen ja sitä kautta HaminaKotka satamaan voi olla arvaamatonta. Lähtökohtaisesti kuitenkin odotukset ovat varsin myönteiset.


Kimmo Naski
Toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy 


Liitteenä tammikuun tilasto

Katso kaikki uutiset