Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka Sataman liikennetilasto toukokuu 2021

Nesteliikenne jarruttaa HaminaKotka sataman kehitystä
 

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-toukokuussa yhteensä 6 315 983 tonnia tavaraa, joka on noin 239 000 tonnia tai 3,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Yksistään nesteliikenteen vähenemä oli tuona aikana noin 452 000 tonnia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos nesteliikenne olisi viime vuoden tasolla, olisi HaminaKotkan liikenne nyt selvässä kasvussa.

Vienti laski 6,0 prosenttia. Eniten vähenivät nestebulk (-37,5 %), kappaletavara (-19,1 %) ja luokka muu tavara (-77,4 %). Selvässä kasvussa sen sijaan olivat kuivabulk (+19,1 %), sahatavara (+7,0 %), sellu (+15,5 %) ja paperi (+16,5 %).

Tuonti lisääntyi 4,6 prosenttia. Eniten kasvua toi raakapuu (+31,9 %) ja kappaletavara (+5,9 %). Tuonnissakin laski nestebulk (-13,4 %) ja lisäksi kuivabulk (-12,1 %).

Kauttakulkuliikenne väheni sekin nesteestä johtuen -12,0 prosenttia.

Kotimaanliikenteessä oli laskua -61,1 prosenttia.

Kontteja käsiteltiin 8,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Nesteliikenteen vaikeuksista huolimatta kokonaisliikenteen arvioidaan lähikuukausina lähentyvän viime vuoden tasoa.


Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy


Liikennetilasto toukokuu 2021


 

Katso kaikki uutiset