Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka sataman tilasto helmikuu 2019

Lähes 3 miljoonaa tonnia tavaraa HaminaKotka sataman kautta tammi-helmikuussa

HaminaKotka sataman liikenne kasvoi tammi-helmikuussa yhteensä 14,3 prosenttia. Sataman kautta vietiin ja tuotiin kyseisenä aikana yhteensä 2 938 190 tonnia tavaraa.

Vientiliikenteessä laivattiin 24,1 prosenttia enemmän satamaliikennettä kuin vuosi sitten. Eniten kasvoi kaasuputkikuljetuksiin sidonnainen luokka ”muu tavara” (+433,0 %) sekä kappaletavara (+171,9 %). Kuivabulkin (+28,3 %) ja sellun (+22,6 %) vienti oli vahvaa. Myös sahatavara lisääntyi 2,6 prosenttia. Viennissä vähentyi ainoastaan paperi (-4,9 %).

Tammi-helmikuun aikana tuontiliikenne laski 8,0 prosenttia. Suurin väheneminen tuli kuivabulkista (-31,5 %) ja nestebulkista (-9,0 %). Niin ikään kappaletavaran (-5,9 %) ja luokan ”muu tavara” (-29,0 %) määrät vähenivät 5,9 prosenttia. Sen sijaan volyymituote raakapuu lisääntyi 19,6 prosenttia.

Kauttakulkuliikenne supistui alkuvuoden aikana 2,3 prosenttia mutta sen sijaan kotimaanliikenne kasvoi 382 prosenttia kaasuputkiliikenteen vuoksi. Konttiliikenne oli suunnilleen viime vuoden tasolla (-0,7%).

Laivoja satamassa kävi tammi-helmikuun aikana yhteensä 469 kappaletta eli 7,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Satamaliikenne on kasvanut odotettua nopeammin ja kasvun painopiste on siirtymässä yhä enemmän vientiin. Näkymät kevätkaudelle ovat suotuisat.

Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy

Liite tilasto helmikuu

Katso kaikki uutiset