Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka sataman tilasto helmikuu 2020

Työtaistelut ja koronavirus rasittavat HaminaKotka sataman liikennettä

Tammikuun lopulla käynnistyneet ja suurimman osan helmikuuta jatkuneet metsäteollisuuden työtaistelut leikkasivat merkittävästi HaminaKotka sataman liikennettä. Sen lisäksi kansainvälisen talouden muutokset koronavirukseen liittyen asettavat paineen satamaliikenteen kehitykselle. Ottaen huomioon edellä mainitut megaluokan muutokset HaminaKotka satama selviytyi tammi-helmikuusta olosuhteisiin nähden hyvin. Kahdessa kuukaudessa liikenne väheni 9,8 prosenttia. Kun ottaa huomioon, että päättynyt Nord Stream 2 kaasuputkiliikenne oli vilkkaimmillaan vuosi sitten, on vähennys jopa yllättävän alhainen.

Vientiliikenne supistui tammi-helmikuussa 3,4 prosenttia. Kehitys oli viennissä varsin kaksijakoinen. Työtaistelujen alla olleet metsätalouden päävirrat laskivat huomattavasti.Eniten vähenivät paperi (-25,8 %), sellu (-24,7 %) ja puutavara (-12,9 %). Niitä tasapainottamaan nousivat kuitenkin transitosidonnainen kuivabulk (+18,9 %) ja nestebulk (+20,1 %)

Tuonnin puolella vähennystä tuli 29,4 prosenttia, josta volyymimääräisesti suurimmat tulivat metsäteollisuuteen liittyvistä raakapuukuljetuksista (-33,5 %), kappaletavarasta (-35,9 %) ja kuivabulkista (-42,8 %).

Kauttakulkuliikenne eli transito sen sijaan kasvoi yhteensä 14,3 prosenttia.

Kotimaanliikenne väheni 83,6 prosenttia.

Konttiliikenteeseen metsäteollisuuden työtaistelut vaikuttivat eniten ja se on samalla myös sektori, johon koronaviruksen vaikutukset ulottuvat laajimmin. Tammi-helmikuussa konttiliikenne väheni 21,0 prosenttia.

Laivoja satamassa kävi 14,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Työmarkkinoilla on yhä varsin levotonta. Vaikka teollisuuden puolella työehtosopimukset on saatu tehtyä, on jäljellä vielä huomattava määrä toimialoja, jotka eivät sinänsä suoranaisesti ehkä vaikuta satamaliikenteeseen, mutta mahdollisten tukilakkojen kautta kylläkin. Koronaviruksen vaikutuksia on toistaiseksi mahdoton ennustaa. Suurimmat heilahdukset tulevat maailmantalouden kehityksen kautta, mutta suurimpana konkreettisena tekijänä on konttiliikenteen tasapainojen järkkyminen, niin että tyhjien konttien saatavuus saattaa jatkossa huomattavastikin heikentyä.

Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy

Liitteenä helmikuun tilasto 

Katso kaikki uutiset