Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka sataman tilasto joulukuu 2018

Ennätyksellinen määrä satamaliikennettä HaminaKotkassa vuonna 2018

Vuonna 2018 HaminaKotka sataman vuonna 2011 tehty liikenne-ennätys parani 16 167 573 tonniin. Vuoteen 2017 verrattuna liikenne kasvoi yli puolellatoista miljoonalla tonnilla eli 10,3 prosentilla.

Vuosi 2018 oli liikenteellisesti hyvin tasainen. Sataman kaikkien aikojen kymmenen parhaan kuukauden joukkoon sopi ainoastaan toukokuu, joka olikin sitten historian paras, kun taas vuonna 2011 kymmenen parhaan kuukauden joukkoon mahtui neljä kuukautta. Vuonna 2018 aineksia vielä suurempaankin lukuun oli olemassa, mutta kaasuputkilaivaukset käynnistyivät selvästi arvioitua myöhemmin.

Vuonna 2018 vienti kasvoi 3,4 prosenttia. Suurin prosentuaalinen lisäys tuli luokasta muu tavara (+297,7 %). Lisäksi nousivat kappaletavara (+35,8 %) ja kuivabulkin (+12,9 %) käsittelymäärät. Laskussa olivat nestebulk (-7,5 %), puutavara (-15,1 %)
ja sellu (-9,4 %).

Tuonti lisääntyi peräti 30,0 prosenttia. Tuonnin veturina oli raakapuu (+190,5 %), mutta vahvaa kasvua oli myös
kuivabulkissa (+17,0 %), kappaletavarassa (+7,3 %) ja luokassa muu tavara (+16,9 %). Tuonnissa laski ainoastaan nestebulk (-9,1 %).

Viime vuoden kauttakulkumäärät lisääntyivät 7,7 prosentilla. Sen sijaan kotimaanliikenne väheni -21,8 prosenttia ja kontit -5,3 prosenttia. Laivoja satamassa kävi 2835 eli 10,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Odotukset vuodelle 2019 ovat varsin myönteiset perustuen sataman pääasiakkaiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Erityisesti kaasuputkilaivausten ennakoidaan jatkuvan hyvin vahvoina.


Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy

Liitteenä joulukuun tilasto 2018

Katso kaikki uutiset