Banner Image

Sataman uutisia

HaminaKotka sataman tilasto kesäkuu 2018

HaminaKotka kasvaa kaikilla pääosa-alueilla


HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-kesäkuussa 8 319 256 tonnia tavaraa, joka on 16,9 prosenttia enemmän, kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten. Kaikki pääosa-alueet – vienti, tuonti, transito ja kotimaanliikenne ovat selvässä kasvussa.

Vientiä käsiteltiin satamassa 8,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Eniten kasvoivat kuivabulk (27,9 %), kappaletavara (105,7 %) ja etenkin kaasuputkihankkeen ansiosta luokka muu tavara (340,0 %). Viennissä laskussa olivat sahatavara (-14,4 %) ja sellu (-14,5 %).

Tuonnin kasvu on ollut koko vuoden erittäin vahvaa ja ensimmäisellä puolivuotisjaksolla tuonti lisääntyi 41,7 prosenttia. Eniten nousivat kuivabulkin (60,5 %) raakapuun (179,6 %) ja kappaletavaran (19,6 %) käsittely. Tuonnissa laskivat ainoastaan nestemäiset tuotteet (-3,6 %).

Transitossa kasvua kertyi tammi-kesäkuussa 24,6 prosenttia.

Kotimaanrannikkoliikenne kasvoi 5,5 prosenttia.

Konttiliikenne oli lievässä laskussa (-1,1 %).

Laivoja satamassa kävi 11,0 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kimmo Naski
toimitusjohtaja
HaminaKotka Satama Oy

Liitteenä kesäkuun tilasto

Katso kaikki uutiset