Banner Image

Sataman uutisia

HaminaKotka sataman tilasto marraskuu 2019

HaminaKotka sataman liikenne-ennätys rikkoutui jo marraskuussa

Huolimatta satamatoimintaa hankaloittaneista työtaisteluista, HaminaKotka sataman vuositason liikenne-ennätys rikkoutui reilusti jo marraskuussa. Tammi-marraskuussa sataman kautta kulki 16 534 618 tonnia tavaraa, joka on 11,0 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koko viime vuonna satamassa käsiteltiin 16 167 573 tonnia eli nyt jo yhdessätoista kuukaudessa tavaraa kulki 367 045 tonnia enemmän kuin viime vuonna kokonaisuudessaan.

Vienti on kasvanut voimakkaasti (+25,2 %). Tammi-marraskuussa eniten kasvoi luokka muu tavara (+164,5 %), joka koostuu pääosin Nord Stream 2 projektiin liittyvistä murskekivilaivauksista. Niin ikään kappaletavara (+60,1 %), sellu (+30,8 %), kuivabulk (+23,9 %), nestebulk (+10,8 %) ja sahatavara (+10,6 %) olivat selkeästi edellisvuoden tason yläpuolella. Viennissä väheni paperi (-3,0 %).

Tuonnissa kehitys oli vastakkainen ja se laski 21,7 prosenttia. Eniten vähennystä oli kuivabulkissa (-53,7 %) ja lisäksi laskivat raakapuun (-17,5 %), kappaletavaran (-26,0 %) ja muun tavaran (-15,8 %) kuljetukset. Sen sijaan nestebulkin tuonti kasvoi (+5,5 %).

Transitoliikenne kasvoi tarkastelujaksolla 4,7 prosenttia.

Kotimaanliikenne supistui 30,4 prosenttia.

Kontteja satamassa käsiteltiin 4,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Laivoja satamassa kävi tammi-marraskuussa melkein 3000 kappaletta (2966, +13,6 %).


Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy


Liitteenä marraskuun tilasto

Katso kaikki uutiset