Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotka sataman tilasto tammikuu 2020

HaminaKotka sataman tammikuu odotettua parempi

Lähtökohdat vuoden alulle eivät olleet HaminaKotka sataman yhtiön kannalta kovin otolliset. Työmarkkinataistelut alkoivat vaikuttaa tammikuun toisella puoliskolla ja satamista nimenomaan HaminaKotkaa metsäteollisuuden ylivoimaisesti suurimpana satamana ne kurittavat eniten. Noin 45 prosenttia HaminaKotka sataman liikenteestä on metsäteollisuussidonnaista. Lisäksi vertailukohtana ovat viime vuonna päättyneen Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen vilkkaimmat kuukaudet ja suuret liikennevolyymit. Näistäkin asioista huolimatta HaminaKotka Satama Oy:n tammikuun liikenne putosi odotettua vähemmän eli 9,4 prosenttia.

Vienti laski 5,8 prosenttia. Eniten vähenivät puutavara (-12,2 %), paperi (-9,3 %), kappaletavara (-78,0 %) ja luokka muu tavara (-12,0 %). Kasvua viennissä kertyi kuivabulkissa (+29,5 %), nestebulkissa (+17,2 %) ja sellussa (+14,4 %).

Tuontikuljetukset supistuivat 21,0 prosenttia. Laskussa olivat kuivabulk (-51,9 %), nestebulk (-5,0 %), raakapuu (-6,4 %), kappaletavara (-30,0 %) sekä muu tavara (-27,4 %).

Transitoliikenne paikkasi työmarkkinatilanteen aiheuttamaa
miinusta. Kauttakulkuliikenne kasvoi 16,0 prosenttia.

Kotimaanliikenne väheni 87,8 prosenttia.

Kontteja käsiteltiin 4,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuona.
Laivoja tammikuussa kävi 217 kpl (-10,3 %).

Tätä kirjoitettaessa vasta paperiteollisuuden työmarkkinakiistaan on saatu ratkaisu. Sen sijaan mekaanisen metsäteollisuuden kiista on yhä menossa ja ratkaisun synnyttyäkin kestää vielä noin viikon ennen kuin kuljetukset ovat täysillä käynnissä. Näin odotusarvo helmikuulle on varsin pessimistinen.


Kimmo Naski
toimitusjohtaja

HaminaKotka Satama Oy

Liitteenä tammikuun tilasto

Katso kaikki uutiset