Banner Image

Sataman tiedotteita

HaminaKotkan Mussalon sataman D-alue ja Itämeren sellukeskus vihittiin käyttöön 3.10.2019

HaminaKotka Satama Oy ja Steveco Oy ovat yhteistyössä rakentaneet maailmanluokan selluterminaalin Kotkaan Mussalon sataman länsiosan uudelle D-alueelle. HaminaKotkan Satama on investoinut noin 30 hehtaarin kokoisen laajennusosan infraan lähes 40 miljoonaa euroa ja Steveco on rakentanut alueelle modernin 20 000 m² selluterminaalin UPM:n Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden Mussaloon keskitettävää meriliikennettä varten.

HaminaKotka Satama Oy on tehnyt lisäksi Finnpulp Oy:n kanssa aiesopimuksen Kuopioon suunnitteilla olevan sellutehtaan liikenteen keskittämiseksi uudelle alueelle. Tämä D-alue ja siellä sijaitseva Itämeren sellukeskus vihittiin käyttöön juhlallisin menoin 3.10.2019.

”Tämä on ollut HaminaKotka Sataman kannalta merkittävä askel tulevaisuuteen yhdessä pitkäaikaisten kumppaneidemme Stevecon ja UPM:n kanssa. Investoinnit ovat mahdollistaneet uuden suuren mittakaavan toiminnan alkamisen HaminaKotkan satamassa”, kertoo HaminaKotka Sataman Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski. 

D-alueen laiturin ensimmäinen osa, satama-altaan louhinta- ja ruoppaustyöt sekä aallonmurtaja ovat juuri valmistumassa. Myöhemmässä vaiheessa laituria rakennetaan lisää ja myös varastokapasiteettia on mahdollista lisätä.

Avajaisseremoniaan osallistuneet vasemmalta alkaen: eduskunnan 2. varapuhemies                 
Juho Eerola, HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski, Steveco Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Kari Savolainen, HaminaKotka Satama Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Jarkko Harjumaaskola ja Steveco Oy:n va. toimitusjohtaja Ari-Pekka Saari.

Nauhan pitelijöinä vasemmalla Suvi Vänskä ja etualalla Marjukka Kettunen
HaminaKotka Satama Oy:stä.

 

Avajaistilaisuuteen osallistui satakunta kutsuvierasta.

Katso kaikki uutiset