Banner Image

Sataman tiedotteita

Itäinen rantarata -yrityskyselyn tulokset

HaminaKotka Satama Oy toteutti yrityskyselyn Itäinen rantarata -hankesuunnitteluyhtiön perustamisesta

Valtio on tiedustellut HaminaKotka Satama Oy:n kiinnostusta osallistua Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa jatkokeskusteluihin Itäinen rantarata -hankesuunnitteluyhtiön perustamisesta. Rata parantaa ja nopeuttaa tavaraliikenteen itäisen suunnan kulkuyhteyksiä HaminaKotka satamaan ja edistää siten Suomen vientiteollisuuden ja Venäjän transiton kilpailukykyä. HaminaKotka Satama Oy osallistuu yhdessä omistajiensa Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa jatkokeskusteluihin.

Sataman alueella toimii yhteensä n. 170 satamasidonnaista yritystä. HaminaKotka Satama Oy tiedusteli ns. mikroyrityksiä suuremmilta yhtiöiltä niiden kiinnostusta tuoda mukaan asiantuntemuksensa sekä mahdollisesti osallistua taloudellisesti Itäinen rantarata -hankesuunnitteluyhtiöön. Kysely lähetettiin 87:lle satamasidonnaisen yrityksen edustajalle ja vastauksia saatiin 16 kpl.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 3 oli alustavasti kiinnostunut osallistumaan Itäisen rantaradan suunnitteluun perustettavan hankeyhtiön pääomittamiseen ja 15 yritystä eli lähes kaikki vastanneet olivat kiinnostuneita antamaan asiantuntemuksensa perustettavan Itäisen rantaradan hankesuunnitteluyhtiön toimintaan. 

Katso kaikki uutiset