Banner Image

Sataman tiedotteita

Mussalon D-osan rakennustöiden vaikutukset sataman kulkureitteihin

Mussalon D-osalla käynnistyneet rakennustyöt vaikuttavat sataman kulkureitteihin ja satamassa liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Mussalon D-osalla ja konttiterminaalialueen lounaisnurkalla on aidattu työmaa-alueet satamatoimintojen ja työmaatoimintojen eriyttämiseksi.  Työmaaliikenne D-osalle ja -osalta kulkee reittiä Hanskinmaantie – Kurottajakuja – D-osan liukuportti – rajatut liikenneväylät konttiterminaalialueella.

Eriyttämisjärjestelyt kestävät toistaiseksi, todennäköisesti vuoden 2023 loppuun asti.

D-osalla ja kyseisellä konttiterminaalialueella tulee huomioida tehdyt liikennejärjestelyt ja noudattaa erityistä varovaisuutta kaikessa toiminnassa.

Alla olevissa kuvissa on esitetty D-alueen kulkureitit. Linkkien takaa löytyy lisätietoa D-osan laiturialueen sekä konttiterminaalin rajauksista ja kiviaineksen ajoreitistä Jänskän ja D-osan välillä.

 

D-osan laiturialueen rajaus 1.7.2021-31.12.2022
D-osan laiturialueen ja konttiterminaalin rajaus 1.7.2021-31.12.2023
Kiviaineksen ajoreitti Jänskän ja D-osan välillä

 

 

 

 

 

Katso kaikki uutiset