Banner Image

Sataman tiedotteita

Sähkökatkoja Mussalon C-laiturin eteläosassa

Mussalon D-laiturin rakentamista varten tehdään valmistelutöitä, joissa siirretään nykyiset kaapeloinnit, valomastot V456 ja V460 sekä sähkökeskukset NK2, V456, V460 kauemmas tulevan laiturin reunasta.

Keskuksen NK2 siirto aiheuttaa C-laiturin eteläpäähän sähkökatkon alla olevan kartan punaisella rajatulle alueelle. Sähköt ovat poissa käytöstä 6.9.2021-10.9.2021 välisen ajan ja koskevat alueella sijaitsevia valomastoja, valomastoihin sijoitettuja laitteita (kamerat, tukiasemat ym. laitteet), katuvalaistusta sekä muita NK2 keskuksen kautta sähköä saavia laitteita.

Keskuksen V456 uusinta aihettaa sähkökatkon valomastoille V455 ja V454 sekä niihin asennetuille laitteille alla olevan kartan vihreällä rajatulle alueelle. Sähköt ovat poissa käytöstä 23.8.2021-13.9.2021 välisen ajan.

Lisätietoja:
Sähkötekniikan asiantuntija Antti Raasu, HaminaKotka Satama Oy, puh. 050 512 8711, [email protected]
 

Katso kaikki uutiset