Banner Image

Sataman tiedotteita

Satamien työturvallisuuspäivää vietetään 4.10.2021

Satamien työturvallisuuspäivää vietetään kaikissa Suomen satamissa 4.10.2021. Päivän teemana on tänä vuonna Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Työnantajan vastuulla on se, että työpaikka on turvallinen ja työntekijän velvollisuus on noudattaa ohjeita ja määräyksiä sekä huolehtia niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta. Turvallisuusriskeistä ja muista puutteista ilmoittaminen työpaikalla on tärkeää, jotta mahdollisilta onnettomuuksilta vältytään. Teemapäivän avulla myös HaminaKotka satamassa korostetaan jokaisen satamassa työskentelevän henkilön roolia ja vastuuta työpaikan turvallisuudesta.

Satamien työturvallisuuspäivänä Mussalon satamassa järjestetään ohjelmaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumia on sekä sataman porttien sisäpuolella että toimistorakennus Merituulessa ja niissä huomioidaan voimassa olevat yleisötilaisuuksia koskevat koronarajoitukset.

Työturvallisuuspäivän tapahtumat on suunnattu kaikille sataman yrityksissä työskenteleville henkilöille.

Aika

Tapahtumat sataman porttien sisäpuolella

Aika

Tapahtumat Merituuli-rakennuksessa

8.00–10.00

Veturin ja vaunukaluston esittely, raideliikenteen turvallisuus / VR Transpoint ja Steveco Oy, Hasakuja

10.00–13.00

Virtuaalinen turvapuisto / XAMK, Merituuli  1. krs.

10.00–13.00

Automaattisen autonlastauspaikan turvallisuusratkaisujen esittely / Oiltanking Finland Oy, Länsiterminaali

10.00–13.00

Nosturisimulaattori / EKAMI, Merituuli 1. krs

12.00–14.00

Veturin ja vaunukaluston esittely, raideliikenteen turvallisuus / VR Transpoint ja Steveco Oy, Hasakuja

10.00–13.00
(– 15.00)

Työvaatteiden ja henkilösuojainten esittely / Grolls, Tools ja Image Wear, Merituuli 1. krs

 8.00–14.00             Turvallinen logistiikan tulevaisuus -hanke / Merikotkan, EKAMI:n ja XAMK:in yhdessä toteuttamaan turvallisuusaiheiseen kyselyyn voi osallistua tapahtumien aikaan  Hasakujalla, Länsiterminaalissa sekä Merituulessa. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.
 

Satamien työturvallisuuspäivän tapahtumapaikat.

Tapahtuman järjestelyissä mukana: 

 

Katso kaikki uutiset