Banner Image

Sataman tiedotteita

Tilapäinen haraussyväyden muutos

HaminaKotka Satama Oy on suorittanut Mussalon B-C -laitureiden välisen alueen vedenalaisen kuntotarkastuksen.

Suoritetussa tarkastuksessa on havaittu alusten potkurivirroista aiheutunutta satama-altaan madaltumaa C-laiturin puoleisella  osuudella laiturin välittömässä läheisyydessä pollareiden 12 – 629 välisellä alueella.

Alueen vahvistettu haraussyväys (HS) on 11,5 m. 16.11.2021 tehdyssä sukellustarkastuksessa on varmistunut madaltuman laajuus ja koostumus.

Nyt vahvistamme haraussyväyden tilapäisen muutoksen HS = 10,60 m:iin ja edellytämme, että huomioitte sen toiminnassanne ja informoitte siitä alusten päälliköitä ja kaikkia yhteistyötahoja kenen toimintaan sillä on vaikutusta.

Madaltumat tullaan poistamaan joulukuun 2021 aikana, pahoittelemme madaltumista aiheutuvaa haittaa toiminnallenne.


Ystävällisin terveisin

Ville Kuitunen                                                               Jari Kontunen
Liikennejohtaja                                                             Tekninen johtaja
p. 020 790 8831                                                          p. 020 790 8820
ville.kuitunen(at)haminakotka.fi                               jari.kontunen(at)haminakotka.fi

Katso kaikki uutiset