HaminaKotka Hamina port 1

Satamanosat

Hietanen ja Hietanen Etelä

 

Hietasen satamanosa on keskittynyt RoRo-lasteihin. Päivittäiset linjaliikenneyhteydet Euroopan pääsatamiin palvelevat tavaravirtojen nopeaa kulkua.

Hietasen satamanosan 100 hehtaarin autoterminaalissa on myös valmiudet suurtenkin tuonti- ja transitoajoneuvomäärien käsittelyyn ja varastointiin.

Hietanen Etelä on erikoistunut kuivabulk-lastien käsittelyyn.

Avaa kartan tulostettava versio tästä

Hietanen ja Hietanen Etelä satamanosat:

  • RoRo ja autoterminaali
  • Kulkusyvyys 7,9-10,0 m 
  • Laitureita 1430 m
  • 10 laivapaikkaa
  • Autoterminaali 110 ha
  • RoRo terminaali 100 ha
  • 10 km rautateitä
  • Mobiilinostureita