HaminaKotka Hamina port 1

Satamanosat

Mussalo

Mussalon konttiterminaali on Suomen suurin ja yksi Itämeren vilkkaimmista, konttiterminaalin vuosikapasiteetti on 1,5 milj. TEU-yksikköä. Mussalossa käsitellään suurin osa

Suomen vienti- ja transitokonteista. Metsäteollisuuden tuotteet ovat myös Mussalossa merkittävässä osassa ja Mussalo on myös suurin satamassa kontitettavan sahatavaran, sellun ja paperin keskittymä Suomessa.

Konttiterminaalin lisäksi Mussalossa on myös teminaalit kuivabulkin ja nestebulkin käsittelyyn. Bulkkituotteet ovat lähinnä kotimaan tuonti- ja transitoliikennettä. Laajat varasto- ja teollisuusalueet monipuolistavat Mussalon satamanosan toimintaa.

Avaa kartan tulostettava versio tästä

Mussalon satamanosa:

 • Kontit, kuivabulk, nestebulk, RoRo, Storo, projektilastit
 • Kulkusyvyys 8,0 – 15,3 m
 • Laitureita 3000 m
 • Laivapaikkoja 22
 • 400 ha maa-aluetta
 • 150 ha logistiikka- ja teollisuusaluetta
 • Erityyppisiä varastoja
 • 32 km rautateitä
 • 1 rautatievaaka
 • 4 autovaakaa
 • 7 konttinosturia