Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy:n Tilinpäätös 2018

Vuosi 2018 oli HaminaKotka satamassa merkittävien asiakassopimusten solmimisen ja liikenne-ennätyksen vuosi. Liikennemäärä nousi 16,2 miljoonaan tonniin, mikä oli 1,5 miljoonaa tonnia eli 10,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna.  Suurelta osin liikennemäärää kasvatti metsäteollisuuden raakapuun tuonti ja lannoitteiden vienti, mutta merkittävä osa kasvussa oli myös NordStream2- kaasuputkiprojektilla.

Uusien asiakassopimusten myötä satamayhtiö tekee mittavat investoinnit Itämeren johtavaan sellukeskukseen Mussalon D-alueelle. Hankkeeseen saatiin myös EU-rahoitusta. 

m€ 2018 2017 2016
Liikevaihto 39,4 36,9 35,8
Tase 31.12. 169,9 137,1 125,9
Investoinnit 17,1 21,7 3,2
Liikevoitto, % 24,4 16,4 17,7
Omavaraisuusaste, % 29,0 32,1 33,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,3 3,7 5,3
Henkilöstö 66 65 66

HaminaKotka Satama Oy:n Tilinpäätös 2018 (pdf)