Kontteja satamassa

HaminaKotka Satama Oy

HaminaKotka Satama Oy:n tilinpäätös 2019

Liikenne HaminaKotkan satamassa kasvoi vuonna 2019 neljättä vuotta peräkkäin saavuttaen jälleen uuden ennätyksen. Liikennemäärä kasvoi 18,1 miljoonaan tonniin, mikä oli 1,9 miljoonaa tonnia eli 11,9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Samalla HaminaKotkan sataman markkinaosuus Suomen yleissatamanliikenteestä kasvoi 21 %:iin. Kasvua tuli lähes kaikista viennin pääluokista ja erityisesti Nord Stream 2 -kaasuputkiprojektin tuomasta liikenteestä.

Vuosi 2019 oli aiempien vuosien tapaan rakentamisen vuosi Mussalon D-alueella, jonne valmistui Itämeren johtavan sellukeskuksen ensimmäinen vaihe. Hankkeeseen on saatu EU-rahoitusta. 

 

m€ 2019 2018 2017
Liikevaihto 42,5 39,4 36,9
Tase 31.12. 177,1 169,9 137,1
Investoinnit 38,7 17,1 21,7
Liikevoitto, % 24,4 24,4 16,4
Omavaraisuusaste, % 31,1 29,0 32,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,9 6,3 3,7
Henkilöstö 65 66 65

HaminaKotka Satama Oy:n Tilinpäätös 2019